آدرس : مشهد، میدان راه آهن، خیابان شهید کامیاب، نبش کامیاب 26

تلفن تماس : 051.32229577

تلفکس :

ایمیل : info@tkt2020.ir